Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland
onder nummer 30174840.

Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.